AktualityAmabilky stříbrné

přidáno: 31. 3. 2017 0:55, autor: Marián Klapka

Dívčí pěvecký sbor AMABILE  reprezentoval naši školu na 40. ročníku  celostátního Hudebního festivalu středních odborných škol a vyšších odborných škol pedagogických České republiky. Ten se konal ve dnech 14. – 16. března 2017 v Brně. Tato nádherná soutěžní přehlídka proběhla v reprezentativních prostorách Moravské galerie a kostela sv. Augustina. V silné konkurenci pěveckých sborů z celé ČR naše děvčata se svým dvacetiminutovým programem vyzpívala nádherné stříbrné pásmo. Navíc našim Amabilkám (jako jedinému sboru) porota udělila  i Zvláštní cenu  za provedení lidové písně. Oceněnou skladbu "Javorinka" opětovně děvčata zazpívala i na závěrečném galakoncertu, kam byla porotou nominována, v zaplněném sále brněnského Besedního domu.  K celkovým úspěchům je nutno přičíst
i Čestné uznání, které se dostalo  Barboře Veselkové v kategorii sólový klasický zpěv.
Děkujeme všem děvčatům za vzornou reprezentaci nejen naší školy, ale i města Nové Paky. Velké poděkování patří též sbormistryni Aleně Matějovské za dlouhodobou přípravu Amabilek i samotný dirigentský výkon v Brně, Monice Chmelařové a Aleně Lelkové za náročné korepetice.

Amabilky úspěšné na festivalu v Karlových Varech !!!

přidáno: 20. 4. 2015 5:02, autor: Pavel Matějovský

Ve čtvrtek 26. března 2015 se sbor Amabile vydal reprezentovat naši školu na 38. ročník Hudebního

festivalu pedagogických škol. Festival se letos konal v Karlových Varech a účastnilo se ho celkem 11

pedagogických škol z celé republiky.

Naše děvčata soutěžila ve 3 kategoriích a byla velmi úspěšná. Vokální soubor 3.A ve složení N.

Vilgošová, I. Schweidlerová, M. Pulkrábková, A. Jansová, L. Pacltová a H. Vrňatová si vyzpíval 1. místo.

Velikou radost mělo i flétnové trio 2.A. E. Horáčková, A. Kvapilová a T. Tomišková získaly zaslouženě

rovněž 1. místo.

Sbor Amabile obdržel v nejsledovanější kategorii stříbrné ocenění.

Amabilky měly kromě vlastního programu možnost zhlédnout a porovnat umělecké výkony

soutěžících z jiných škol. Velmi přínosné byly i sborové dílny, jejichž výsledek byl prezentován na

závěrečném slavnostním koncertě.

AMABILKY OPĚT NA SLOVENSKU

přidáno: 31. 1. 2013 7:49, autor: Pavel Matějovský   [ aktualizováno 21. 11. 2013 4:05 ]

Na základě pozvání družební Pedagogické a sociální akademie v Turčianských Teplicích vyjel zkraje října 2013 dívčí pěvecký sbor Amabile opět do zahraničí.

Na Slovensku je přivítalo krásné lázeňské město s příjemnými a přátelskými lidmi. Během pobytu děvčata dvakrát vystoupila se svým programem před zaplněným kulturním sálem. Poprvé to bylo pro studenty a pedagogy pedagogické školy. V podvečer se děvčata představila široké veřejnosti, tentokrát společně s folklórním souborem Prameň z hostitelské školy. Děvčata sklidila v obou případech velké ovace a uznání.  

V průběhu návštěvy si sboristky prohlédly družební školu, navštívily vyučovací hodiny. Velmi vřele je přijal samotný starosta Turčianských Teplic na místní radnici. Sportovním zážitkem byl půldenní výstup na nedalekou horu Ostrá (vyšší než naše Sněžka), který děvčata zvládla za krásného počasí. Odměnou za tento namáhavý výkon byla následná relaxace v termálních lázních a bazénech v zařízení evropského formátu SPA.

Na podzim příštího školního roku se sbor AMABILE bude těšit na návštěvu slovenských studentek zde u nás v Nové Pace.

Výměnný program našich škol byl finančně podpořen Královéhradeckým krajem.
AMABILE na Opava Canat

přidáno: 7. 1. 2013 11:58, autor: Pavel Matějovský   [ aktualizováno 7. 1. 2013 12:01 ]

Na našich webových stránkách se dočtete nejen o pobíhajících akcích, ale i o mnohých úspěších studentů naší školy. Proto si dovolím připomenout úspěch našich Amabilek, který si převezly z celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů. Festival Opava Cantat se konal již po čtvrté
a účastnilo se ho 18 sborů. Střechu nad hlavou poskytlo všem účastníkům Mendelovo gymnázium v Opavě, kde se nás ujal sympatický Marek. Ten se stal našim průvodcem po celý festival. Velmi působivý dojem v nás zanechal večerní zahajovací koncert v kostele sv. Václava, kde atmosféru líbivých tónů dokreslovala architektura dominikánského kostela z 13. století.


                              

 

Druhý den byl ve znamení výchovných koncertů. Našim působištěm se stala ZŠ ve Slavkově, kde jsme si na uvítanou zazpívali spolu se žáky školy a jejich učiteli státní hymnu. Říká se, že hudba lidi spojuje, což v tomto případě bylo zcela jednoznačné. Na závěr celého repertoáru sboru vystoupily s malým překvapením letošní maturantky a předvedly s dramatizací písničku Pět ježibab. U dětí měla veliký úspěch. Večer na nás čekaly pěvecké dílny, kde jsme společně s ostatními sbory secvičily písně Hallelujah (G. F. Handel) a Gloria (A. Vivaldi).

    


V sobotu nastal ten pravý okamžik předvést naše umění před porotci. Měly jsme trému, ale nakonec jsme s úsměvem a dobrým pocitem opouštěly podium a již se těšily na večer, který pro nás byl ještě zahalen tajemstvím.


Závěrečný koncert byl vskutku famózní. Naše společné písně jsme zapěly v doprovodu orchestru opavských muzikantů. Následovalo tolik očekávané vyhlášení výsledků. Náš sbor získal zvláštní cenu poroty za interpretaci písně Ej, děvča orešanské. Spokojené a plné dojmů jsme se vydaly na cestu k domovu. Nutno ještě podotknout, že nás na festivalu doprovázely sbormistryně Alena Matějovská, dále paní profesorka Alena Lelková a bývalá absolventka naší školy Kateřina Killarová. Všechny tři byly pro nás morální podporou.

                       

                                                                                                                                 Simona Plíhalová, 4. A

 

přidáno: 7. 1. 2013 11:55, autor: Pavel Matějovský   [ aktualizováno 7. 1. 2013 12:02 ]


Úspěch v Hradci Králové

přidáno: 29. 3. 2012 1:30, autor: Neznámý uživatel   [ aktualizováno 29. 3. 2012 2:11 ]

V pondělí 26. března 2012 se oba školní pěvecké sbory - tedy sbor gymnázia a dívčí sbor Amabile - zúčastnily regionální přehlídky dětských a středoškolských pěveckých sborů, kterou hostily reprezentativní prostory Filharmonie Hradec Králové.

Dívčí pěvecký sbor Amabile - pod vedením Mgr. Aleny Matějovské, za klavírního doprovodu Tomáše Borůvky a houslové spolupráce studentky Martiny Včelákové - získal mezi kvalitními středoškolskými sbory zlaté pásmo. Má tak velkou naději postoupit i na celostátní podzimní přehlídku OPAVA CANTAT.

Pro naše sboristky byla hradecká přehlídka nevšedním zážitkem a motivací k další činnosti. Dosažený výsledek je navíc zúročením jejich celoroční poctivé práce.

  • Fotografie z přehlídky si můžete prohlédnout zde.

Amabile ve Vieste - partnerský program s italskou školou

přidáno: 13. 6. 2011 8:21, autor: Neznámý uživatel   [ aktualizováno 16. 9. 2011 9:10 ]

Začátkem května vyrazila děvčata pěveckého sboru Amabile na výměnný program do italského města Vieste, který leží na poloostrově Gargano. Amabilky poznaly město i jeho okolí, navštívily partnerskou školu Lyceo Fazzini, užívaly moře a sluníčka. Cestou zpět si prohlédly nádherné Benátky i malebný státeček San Marino. Velice nás potěšilo, že se tohoto zájezdu zúčastnily a svým zpěvem ho obohatily dvě bývalé sólistky sboru – Kateřina Killarová a Jana Kozlová. Kromě toho, že děvčata celkem třikrát zazpívala bezprostřednímu italskému publiku (včetně studentů partnerské školy), ve volném čase připravovala program na blížící se festival v Pecce.  Nezapomenutelným zážitkem byl pro všechny účastníky zájezdu zejména koncert v moderním italském kostele s ohromující akustikou. Obzvláště při tomto koncertu děvčata sklidila velké uznání od početného italského publika, a to formou „standing ovation“.

Zájezd byl významně finančně podpořen Krajským úřadem Královéhradeckého kraje.
  • Fotografie z Vieste najdete zde.

1-7 of 7