O sboru

Sbor Amabile již neodmyslitelně patří k historii Střední pedagogické školy v Nové Pace. V současné době Amabile vede Mgr. Alena Matějovská, která převzala pomyslnou taktovku po PaedDr. Boženě Maxiánové. Ta spolu s Václavem Brádlem sbor 1. září 1975 založila. Obětavými klavíristy sboru byli v posledních letech Jana Lamce Šťovíčková, Marie Čančíková, Svjatoslav Ščyhol a Tomáš Borůvka. Sbor má v repertoáru hudbu starých mistrů všech století i současnou moderní tvorbu. Zvláštní oddíl tvoří úprava lidových písní. Tento sbor byl vždy hodnocen především za přínosnou dramaturgii a citlivý hudební projev.

Každé pondělní odpoledne se pravidelně schází v učebně hudební výchovy téměř šedesát dívek, které spojuje hudební nadšení a touha dělat krásnou muziku. Zpívání v pěveckém sboru pomáhá studentkám vyplnit jejich volný čas a navíc se seznamovat s hodnotnými uměleckými díly. Nejedna členka sboru Amabile se vydala na náročnou cestu dalšího vzdělávání a studia, a tak dnes z některých absolventek SPgŠ (od r. 2006 SOŠPg), členek sboru Amabile, máme učitelky hudební výchovy na 1. či 2. stupni základních škol, dokonce nám z nich rostou i aprobované sbormistryně.

Zpíváním ve sboru se dívky učí nejen kultivovanému pěveckému projevu, ale zpěvačky zároveň na vlastní kůži poznávají, jakou práci dá zorganizovat zájezd či pěvecké vystoupení. Jsme velice rádi, že mnohé z nich získané zkušenosti dokáží uplatnit třeba při práci s malými zpěváčky.

Přestože cílem a smyslem práce sboru není soutěžit a měřit síly s ostatními, může se pochlubit řadou ocenění. Tím je např. stříbrné pásmo na Hudebním festivalu v Karlových Varech nebo druhé místo na Harantovských slavnostech historického zpěvu. Zde byla oceněna zvláštní cenou za sbormistrovství i vedoucí sboru Mgr. Alena Matějovská. Největší odměnou sboru je však vždy upřímný potlesk posluchačů, kterých má Amabile stále dost. Mezi věrné návštěvníky koncertů sboru patří novopacká veřejnost, a to hlavně při tradičních jarních koncertech, kde sbor hostí další novopacké dětské sbory, a dále při vánočních koncertech v novopackém klášteře. Zde bylo pro Amabile poctou zpívat např. s královéhradeckým chlapeckým sborem Boni Pueri či s naší výbornou harfenistkou Kateřinou Englichovou. Své věrné posluchače má sbor i na nedaleké Pecce, kam každoročně zajíždí s vánočním programem a kde se pravidelně účastní Harantovských slavností historického zpěvu. Sbor rovněž vystupuje na Hudebním festivalu středních pedagogických škol, který se koná v posledních letech v Krnově a navazuje tak na slavné karlovarské hudební festivaly.

Sbor Amabile koncertoval nejednou i v zahraničí. Za posledních deset let navštívil Rakousko, Švýcarsko nebo německé město Budyšín. Mezi velice zdařilé patří výměnný zájezd do litevského Vilniusu, kde nás hostil smíšený sbor Čiurlionisova gymnázia. V roce 2004 sbor navázal další družbu, tentokrát s polskou školou v nedalekém Mieroszowe a kulturním střediskem v Boguszowě, kde na dvou koncertech zaujal působivým vánočním programem. Mezi nejzdařilejší a nejkrásnější zahraniční účinkování sboru patří bezesporu jeho koncertní turné na jaře 2006 v Belgii, v roce 2011 v Itálii a v roce 2013 na Slovensku.

V roce 2005 sbor Amabile vydal svůj první vlastní nosič CD, v roce 2009 nahrál nosič CD druhý.

Sbor Amabile patří mezi amatérské soubory, ale mnohé studentky dokázaly toto společné muzicírování zúročit ve svém dalším životě, třeba právě při zakládání svých dětských pěveckých sborů. Radost ze společného zpívání je tak předávána dál a dál...